ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Zapraszamy do udziału w konferencji „DZIECKO W ŚWIECIE ZAGROŻEŃ – uzależnienia od narkotyków, wpływ technologii cyfrowych” organizowanej

w dniu 25.02.2020 r. o godz.1300  

przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Skierniewicach.

8 lutego 2020 r. młodzież z naszej szkoły wzięła udział w polowej Mszy Świętej z okazji 157. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem w Joachimowie Mogiłach.

Uczniowie przed mszą złożyli kwiaty i znicze, a podczas niej zaciągnęli honorową wartę przy pomniku upamiętniającym bohaterów Powstania Styczniowego. Po uroczystości mogli poczęstować się pyszną wojskową grochówką i słodkim deserem.

Wydarzenie to rozpoczynało XX Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego organizowany przez PTTK Oddział w Łowiczu.

K.P.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

informujemy, że na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/84/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie z dniem 1 stycznia 2020 zmienił nazwę na Zespół Szkól w Bolimowie.

Wszystkie dane teleadresowe pozostają bez zmian.

W dniu 27.11.2019 r. uczniowie klas pierwszych policyjnych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. W trakcie wykładów zgłębili historię służb policyjnych oraz stosowne procedury. Uczniowie zostali zapoznani z organizacją pracy w Policji jak również zwiedzili miejsca wykonywania określonych czynności.

W takcie wycieczki odbyły się także krótkie warsztaty z zakresu kryminalistyki, co pozwoliło choć na chwilę teorię wykorzystać w praktyce.

M.B.-F.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów  zaprasza do złożenia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020.

Szczegóły zamówienia przedstawiamy w załączonych dokumentach:

Udzielenie zamówienia:
informujemy, że w wyniku dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie na dostawy oleju opałowego lekkiego dla ZSP w Bolimowie na rok 2020 udzielone zostanie firmie: Koper Sp. j., Łowicz.

11 listopada uczniowie oraz nauczyciele ZSP w Bolimowie wzięli udział w Biegu Niepodległości organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu uczestnicy  pokonali trasę honorową 1980 metrów wokół zbiornika wodnego Bolimów/Wólka Łasiecka. Uczestnicy ukończyli bieg zmęczeni, ale w pełni usatysfakcjonowani. Po biegu przyszedł czas na poczęstunek i wspólne zdjęcie.

 

fot. Adam Sobieszek

11 listopada 2019 obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie ZSP w Bolimowie aktywnie zaangażowali się w skierniewickie obchody uroczystości uczestnicząc we mszy w kościele garnizonowym. Wspólnie z delegacją ze Starostwa Skierniewickiego, ze Starostą Mirosławem Beliną na czele, złożyli kwiaty przy Pomniku Niepodległości na placu Jana Pawła II.

9.11.2019r. uczniowie ZSP w Bolimowie wzięli udział w uroczystościach obchodów 500-lecia nadania praw i przywilejów mieszczanom Bolimowa przez króla Zygmunta I. Uświetnili uroczyste przekazanie sztandaru Wspólnocie Lasów Osady Bolimów.

Tradycja to zobowiązanie, ale i  radość.

Od wielu lat łączymy wymienione elementy w trakcie  ślubowania klas mundurowych.  To  niezwykle ważne święto całej szkolnej społeczności ZSP w Bolimowie. W tym roku  uroczystość odbyła się 24 października. Zgromadziła liczne grono gości – przedstawicieli władz terenowych, instytucji współpracujących ze szkołą  i rodziców. Swą obecnością zaszczycili nas na przykład: Tadeusz Grotkowski – Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego, Bogdan Okrasso – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skierniewickiego, Ewa Ulanowska – Skarbnik Powiatu,  Ewa Maciejewska – Starszy wizytator skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Barbara Gogol – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach, mł. bryg. Mariusz Wielgosz – Zastępca  Komendanta  Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, ppłk  Piotr  Mitkowski  z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, przedstawiciele  3.  Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach i Komendanta Miejskiej Policji w Skierniewicach, reprezentanci  Związku Strzeleckiego Oddział Skierniewice i  Dyrektorzy  zaprzyjaźnionych szkół.

Wszyscy obecni uczestniczyli  w uroczystym złożeniu przysięgi oraz defiladzie przyszłych policjantów, strażaków i wojskowych. W dalszej kolejności goście  i gospodarze mieli  okazję podziwiać montaż słowno-muzyczny pt. „Od wojny, nędzy i … uchroń nas Panie ” w wykonaniu młodzieży reprezentującej poszczególne klasy mundurowe.

Ważnym  punktem programu był moment przyznania tytułu PRZYJACIELA SZKOŁY. Trafił on do Ewy Ulanowskiej – Skarbnika Powiatu.

Po emocjach towarzyszących części oficjalnej wszyscy zgromadzeni na uroczystości udali się na poczęstunek – gorącą grochówkę i  pyszne ciasta.

 

B.T.