ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Stypendium dla najlepszej uczennicy Zespołu Szkół w Bolimowie, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach odebrała z rąk Wicestarosty, Tadeusza Grotkowskiego uczennica klasy 3, Klaudia Chmiel.

W tym roku przyznano stypendium w formie rzeczowej. Tegoroczna maturzystka otrzymała laptop, który z pewnością ułatwi jej przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.

 

Uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół w Bolimowie w czasie pandemii nie tylko aktywnie uczestniczą w zdalnych lekcjach, ale też biorą udział w dodatkowych projektach kreatywnych. Jednym z nich było wyzwanie fotograficzne, w dwóch etapach.

W ramach pierwszego z nich uczniowie mieli za zadanie przeszukać albumy rodzinne i wybrać zdjęcie z okresu swego dzieciństwa, a następnie zrobić fotografię współczesną, która odzwierciedla realia zdjęcia zrobionego przed laty.

fot. Katarzyna Nowicka

fot. Lena Portasz

fot. Patrycja Małecka

Drugie zadanie polegało na znalezieniu dzieła malarskiego z dowolnej epoki i odwzorowaniu go przy użyciu aparatu fotograficznego. Młodzi mundurowi mogli poczuć się niemal jak współczesne modelki i współcześni modele. Efekty ich prac okazały się nie tylko kreatywne i zaskakujące, ale też niezwykle inspirujące.

fot. Katarzyna Nowicka

Wszyscy przyszli policjanci, wojskowi i strażacy, którzy realizowali projekt wykazali się dużym zaangażowaniem, a fotografie wywołały  szczere uśmiechy i mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywać się na odległość. 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym
nauczyciele będą realizowali podstawę programową w ramach kształcenia na odległość.

Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.

Do realizacji zdalnego nauczania mogą być wykorzystywane: e-dziennik VULCAN, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, e-podręczniki.pl, komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, materiały zamieszczane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiu i inne uzgodnione z dyrektorem.

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem lekcji, wykorzystując również posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, karty pracy.

Uczniowie są zobowiązani do wykonywania zadań i poleceń nauczycieli w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Realizowane w poszczególnych oddziałach programy nauczania nie będą modyfikowane, może się zmienić kolejność realizowania treści.

Nauczyciele będą dokonywać bieżącej oceny postępów w nauce. Uzyskane oceny będą wpisane do e-dziennika.

Każdy uczeń/opiekun ma możliwość konsultacji/kontaktu z nauczycielem w zakresie nauczanego przedmiotu. Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli
z uczniami/opiekunami poprzez:

  • e-dziennik,
  • e-mail,
  • komunikator internetowy

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze strony Pani psycholog zatrudnionej w szkole za pomocą e-dziennika lub pod adresem: psycholog@onet.pl.

Jeżeli uczeń nie posiada technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość należy poinformować wychowawcę, który podejmie kroki umożliwiające realizację podstawy programowej.

Apelujemy do wszystkich Uczniów aby zaangażowali się w realizację tego trudnego dla nas wszystkich procesu, jakim jest kształcenie na odległość.

Prosimy Rodziców aby wspomagali i monitorowali swoje dzieci w odpowiedzialnym podejściu do obowiązków szkolnych.

Drodzy Uczniowie pozostańcie w domu i bądźcie ostrożni.

Życzymy zdrowia i optymizmu.

 

                                                                                  Dyrekcja i pracownicy ZS w Bolimowie

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii i związane z nim czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, zalecenia dotyczące minimalizowania kontaktów indywidualnych, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach proponuje skorzystanie uczniom, rodzicom i nauczycielom szkół i placówek z terenu powiatu skierniewickiego z pomocy specjalistów pracujących na co dzień z Państwa dziećmi drogą telefoniczną lub e-mailową.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach