ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

WSPARCIE RODZICÓW

O SZKOLE

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018*

 

15 września (piątek)

 

Zebranie organizacyjne
 

26 października (czwartek)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
9 grudnia (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
27 marca (wtorek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

17 maja (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

* terminy zebrań mogą ulec zmianie