ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

WSPARCIE RODZICÓW

O SZKOLE

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020*

13 września (piątek) Zebranie organizacyjne
29 października (wtorek)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
5 grudnia (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

10 stycznia (piątek) Zebranie zapoznające rodziców

z ocenami na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności)

 

20 marca (piątek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

20 maja (środa) Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

 

* terminy zebrań mogą ulec zmianie