ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

2016 Patrycja Okońska, Piotr Pabian – I i II m-ce Konkursu Wiedzy o Ruchu Ludowym – kwalifikacja do eliminacji wojewódzkich

2015 Damian Maciak – zwycięstwo w konkursie „Trzeźwy za kierownicą” (KWP w Łodzi, WORD w Łodzi, PZM Okręg Łódź”

 

Miejsce Technikum w rankingu „Perspektyw” w województwie łódzkim:

rok 2016 – 25 miejsce, tytuł Brązowej Szkoły

rok 2014 – 20 miejsce

rok 2012 – 39 miejsce

rok 2011 – 25 miejsce

 

rok 2017

LO: Julia Tuszyńska (średnia 5,18)

 

rok 2016

LO: Agnieszka Duda (średnia 5,18)

 

rok 2015

LO: Katarzyna Kotyńska (średnia 5,09)

 

rok 2014

LO: Katarzyna Kotyńska (4,88)

T: Kamil Zielkowski (średnia 4,88)

 

Nagroda Starosty Powiatu Skierniewickiego

2017 – Justyna Feliga (średnia 5,09)

2016 – Patrycja Okońska (średnia 4,88)

2015 –  Agnieszka Duda (średnia 5,0)

2014 – Artur Jankowski (4,88)

 

W okresie 01.12.2016 – 31.082017 w Liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie realizowany był Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomysł na skorzystanie z unijnej dotacji zrodził się z potrzeby wsparcia w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, doskonalenia kadry oraz doposażenia pracowni przedmiotowych obu placówek. Uczniowie obu szkół ze względu na odległe położenie od dużych aglomeracji miejskich mają ograniczone możliwości edukacji i rozwoju osobistego. Realizacja projektu miała na celu podniesienie jakość oferty edukacyjnej szkół i zmniejszenie deficytów uczniów zarówno w obszarze wiedzy i jak i praktycznych umiejętności.

Budżet projektu opiewał na niemal pół miliona złotych i obejął wsparciem 83 osoby – w tym 18-tu pedagogów. Dzięki unijnej dotacji udało się zorganizować m.in. dodatkowe zajęcia z przedmiotów takich jak matematyka, j.angielski, a także ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych oraz informatyki. Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne uczniów. Grono pedagogiczne wzięło udział w czterech kursach doskonalących.

Gro wydatków poniesionych w ramach udzielonego wsparcia stanowił zakup wyposażenia pracowni informatycznych (zakupiono łącznie niemal 50 laptopów i 50 tabletów, tablice interaktywne wraz z projektorami multimedialnymi, a także nowoczesne, profesjonalne aparaty fotograficzne i urządzenia wielofunkcyjne). Zakupiony sprzęt stanowi ogromne wsparcie dla obu placówek, gdyby nie dofinansowanie unijne, taka inwestycja nie byłaby możliwa.

Dzięki nieocenionej pomocy Władz Powiatu Skierniewickiego, przychylności rodziców oraz zaangażowaniu uczniów i grona pedagogicznego i dyrekcji obu placówek realizacja projektu przebiegła pomyślnie. Realizacja projektu wzmocniła pozycję konkurencyjną obu placówek na rynku edukacyjnym, służąc tym samym zwiększeniu naboru do obu placówek i przekładając się na ich dalszy rozwój.

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018*

 

15 września (piątek)

 

Zebranie organizacyjne
 

26 października (czwartek)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
9 grudnia (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
27 marca (wtorek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

17 maja (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

* terminy zebrań mogą ulec zmianie

 

 

 

Dni wolne 2017/2018

 • ferie świąteczne bożonarodzeniowe od 23.12.17 r. do 31.12.2017 r.
 • ferie zimowe od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna od 29.03.18 r. do 03.04.2018 r.
 • ferie letnie od 23.06 do 31.08 2018 r.

Dni wolne od zajęć:

 • 1 maja (wtorek) – Święto Pracy
 • 3 maja (czwartek) – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 31 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 01 czerwca (piątek) – dzień odrobiony podczas Dnia Otwartego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę chętnym uczniom)

 • 30 kwietnia (poniedziałek)
 • 02 maja (środa)
 • 04 maja (piątek) – matura pisemna z języka polskiego
 • 7 maja (poniedziałek) – matura pisemna z matematyki
 • Po wstępnej organizacji egzaminu maturalnego i dniami wolnymi mogą być również inne dni, które zostaną ogłoszone w innym terminie. Ilość i terminy tych dni zależą od możliwości udostępnienia hali/sali przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Bolimowie.

 

 

Historia

 

Kadra

 

Biblioteka

 

Samorząd Uczniowski

 

Rada Rodziców

 

Informujemy, że harmonogram egzaminów maturalnych (pisemnych i ustnych) znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

Informacje na temat egzaminu maturalnego znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi <klik>