ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

NASZE GRONO PEDAGOGICZNE

O SZKOLE

Kadra naszej szkoły to ludzie pełni pasji,
wciąż podnoszący swoje kwalifikacje.

Dyrektor:
Lilla Popłońska

Nauczyciele:

Beata Tuka
– język polski

Katarzyna Nowak
– język angielski

Barbara Peterwas-Słupska
– język angielski

Lilla Popłońska
– język niemiecki

Agata Michalak
– język niemiecki

Katarzyna Piotrkiewicz
– historia
– wiedza o społeczeństwie

Wojciech Kruszewski
– matematyka

Justyna Biernacka
– matematyka

Elżbieta Koziarska
– geografia
– biologia
– podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Wysocki
– informatyka

Jolanta Krawczyk
– chemia

Anna Migiel
– fizyka

Lilla Cwalina
– wychowanie fizyczne
– wychowanie do życia w rodzinie

ppłk Andrzej Wrótniak
– przysposobienie wojskowe

podinsp. Tomasz Rochmiński
– bezpieczeństwo i porządek publiczny
– edukacja dla bezpieczeństwa
– przysposobienie obronne

Patryk Kołosowski
– bezpieczeństwo pożarowe

Sylwester Wiśniewski
– religia

Artur Czarnecki
– filozofia

Zbigniew Ciesielski
– samoobrona

Anna Paprocka
– biblioteka