ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

SZKOŁA BRANŻOWA

W ramach naszego Zespołu Szkół działają LICEUM,TECHNIKUM i SZKOŁA BRANŻOWA

Gimnazjalisto, wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku pracy oferujemy Ci kierunki, które przygotują Cię do wykonywania zawodów przyszłości. W roku szkolnym 2018/2019 poza klasami mundurowymi i różnorodnymi kierunkami technikum proponujemy Ci naukę w szkole branżowej I stopnia w dwóch kierunkach:

 • ślusarz
 • operator obrabiarek skrawających

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

(kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających)

Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.
 • nauka pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry firm, z którymi współpracujemy: ENERGOP i LAMELA

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy.

Jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (są różne specjalizacje). Osoba o takich kwalifikacjach potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.

ŚLUSARZ

(kwalifikacja M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie czynności ślusarskich w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych uzyskanie uprawnień spawalniczych potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej;
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień

Dzięki współpracy partnerskiej z firmami zewnętrznymi ENERGOP i MAMELA oferujemy:

 • pozostające do dyspozycji uczniów bardzo dobre zaplecze sprzętowe;
 • naukę pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry ENERGOP i LAMELA;
 • dojazd na praktyki zawodowe i praktycznej nauki zawodu;
 • świadczenia związane z BHP – ubranie i obuwie robocze, środki czystości;
 • dla najlepszych możliwość podjęcia pracy w ENERGOP i dalszego rozwoju zawodowego;
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych do wykonywania zawodu – spawacz (w metodach TIG, MAG, Elektroda) potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej;
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień