ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

LICEUM

KLASA INFORMATYCZNA

Od wielu lat realizujemy misję nauczania w klasach mundurowych o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim.

Klasa o tym profilu skierowana jest do uczniów, których interesuje świat nowoczesnych technologii, mających ścisły, otwarty umysł, pragnących swoją przyszłość zawodową związać z naukami ścisłymi.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to:

  • matematyka,
  • informatyka
  •  język angielski

W trakcie nauki uczniowie będą rozwijać wiadomości i umiejętności związane z:

  • podstawami programowania,
  • tworzeniem stron internetowych,
  • obsługą programów graficznych, obróbką dźwięku, tworzeniem filmów,
  • wykorzystywaniem baz danych i sieci komputerowych,
  • wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej w matematyce i fizyce.

Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym otwiera możliwość na odnalezienie się we współczesnym świecie techniki.

Absolwenci tej klasy zyskują przepustkę na studia i dobrze przygotowani mogą podjąć naukę na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych, uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych.