ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

 

W roku szkolnym 2016/17 dniami wolnymi od zajęć i zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

 

Dni wolne od zajęć:

 

  • 14 października (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

 

  • 16 czerwca (piątek) – dzień odrobiony podczas Dnia Otwartego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę chętnym uczniom)

 

  • 31 października (poniedziałek)

 

  • 02 maja (wtorek)

 

  • 4 maja (czwartek), 5 maja (piątek)