ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Dyrektor: Dorota Dziekanowska

 

Nauczyciele:

Beata Tuka

 • język polski
 • wiedza o kulturze

Paulina Jarmuż-Zawadzka

 • język angielski

Katarzyna Markowicz

 • język niemiecki

Marcin Wójcik

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • przysposobienie obronne

Elżbieta Gródecka

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Elżbieta Koziarska

 • geografia
 • biologia
 • podstawy przedsiębiorczości

Dorota Dziekanowska

 • chemia
 • biologia

Lilla Cwalina

 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie do życia w rodzinie

Anna Paprocka

 • bibliotekarz

 

ppłk Wiesław Głowacki

 • przysposobienie wojskowe

podinsp. Tomasz Rochmiński

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny

mł. kpt. Marek Krawczyk

 • bezpieczeństwo pożarowe

Artur Czarnecki

 • religia