ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Dyrektor: Elżbieta Gródecka

 

Nauczyciele:

Beata Tuka

  • język polski
  • wiedza o kulturze

Paulina Jarmuż-Zawadzka

  • język angielski

Katarzyna Markowicz

  • język niemiecki

Marcin Wójcik

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • przysposobienie obronne

Wojciech Kruszewski

  • matematyka

Ewelina Świderek

  • matematyka

Elżbieta Koziarska

  • geografia
  • biologia
  • podstawy przedsiębiorczości
  • informatyka

Elżbieta Gródecka

  • chemia
  • fizyka

Lilla Cwalina

  • wychowanie fizyczne
  • wychowanie do życia w rodzinie

Anna Wasilewska

  • bibliotekarz

Marzena Kubik

  • bibliotekarz

ppłk Wiesław Głowacki

  • przysposobienie wojskowe

podinsp. Tomasz Rochmiński

  • bezpieczeństwo i porządek publiczny

mł. kpt. Marek Krawczyk

  • bezpieczeństwo pożarowe

Sylwester Wiśniewski

  • religia