ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Stypendium dla najlepszej uczennicy

25 września 2020

Stypendium dla najlepszej uczennicy Zespołu Szkół w Bolimowie, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach odebrała z rąk Wicestarosty, Tadeusza Grotkowskiego uczennica klasy 3, Klaudia Chmiel.

W tym roku przyznano stypendium w formie rzeczowej. Tegoroczna maturzystka otrzymała laptop, który z pewnością ułatwi jej przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.