ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego

4 czerwca 2020

Proszę Państwa,

proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas egzaminu maturalnego.  

Procedury te są dostępne na stronie internetowej Szkoły w zakładce informacje->matura

Proszę o bezwzględne ich przestrzeganie.

Proszę przybyć na egzamin o godz. 8.15.

Elżbieta Gródecka
Dyrektor
Zespołu Szkół w Bolimowie