ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

Komunikat w sprawie kształcenia na odległość

25 marca 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym
nauczyciele będą realizowali podstawę programową w ramach kształcenia na odległość.

Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.

Do realizacji zdalnego nauczania mogą być wykorzystywane: e-dziennik VULCAN, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, e-podręczniki.pl, komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, materiały zamieszczane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiu i inne uzgodnione z dyrektorem.

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem lekcji, wykorzystując również posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, karty pracy.

Uczniowie są zobowiązani do wykonywania zadań i poleceń nauczycieli w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Realizowane w poszczególnych oddziałach programy nauczania nie będą modyfikowane, może się zmienić kolejność realizowania treści.

Nauczyciele będą dokonywać bieżącej oceny postępów w nauce. Uzyskane oceny będą wpisane do e-dziennika.

Każdy uczeń/opiekun ma możliwość konsultacji/kontaktu z nauczycielem w zakresie nauczanego przedmiotu. Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli
z uczniami/opiekunami poprzez:

  • e-dziennik,
  • e-mail,
  • komunikator internetowy

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze strony Pani psycholog zatrudnionej w szkole za pomocą e-dziennika lub pod adresem: psycholog@onet.pl.

Jeżeli uczeń nie posiada technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość należy poinformować wychowawcę, który podejmie kroki umożliwiające realizację podstawy programowej.

Apelujemy do wszystkich Uczniów aby zaangażowali się w realizację tego trudnego dla nas wszystkich procesu, jakim jest kształcenie na odległość.

Prosimy Rodziców aby wspomagali i monitorowali swoje dzieci w odpowiedzialnym podejściu do obowiązków szkolnych.

Drodzy Uczniowie pozostańcie w domu i bądźcie ostrożni.

Życzymy zdrowia i optymizmu.

 

                                                                                  Dyrekcja i pracownicy ZS w Bolimowie