ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym
nauczyciele będą realizowali podstawę programową w ramach kształcenia na odległość.

Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.

Do realizacji zdalnego nauczania mogą być wykorzystywane: e-dziennik VULCAN, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, e-podręczniki.pl, komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, materiały zamieszczane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiu i inne uzgodnione z dyrektorem.

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem lekcji, wykorzystując również posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, karty pracy.

Uczniowie są zobowiązani do wykonywania zadań i poleceń nauczycieli w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Realizowane w poszczególnych oddziałach programy nauczania nie będą modyfikowane, może się zmienić kolejność realizowania treści.

Nauczyciele będą dokonywać bieżącej oceny postępów w nauce. Uzyskane oceny będą wpisane do e-dziennika.

Każdy uczeń/opiekun ma możliwość konsultacji/kontaktu z nauczycielem w zakresie nauczanego przedmiotu. Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli
z uczniami/opiekunami poprzez:

 • e-dziennik,
 • e-mail,
 • komunikator internetowy

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze strony Pani psycholog zatrudnionej w szkole za pomocą e-dziennika lub pod adresem: psycholog@onet.pl.

Jeżeli uczeń nie posiada technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość należy poinformować wychowawcę, który podejmie kroki umożliwiające realizację podstawy programowej.

Apelujemy do wszystkich Uczniów aby zaangażowali się w realizację tego trudnego dla nas wszystkich procesu, jakim jest kształcenie na odległość.

Prosimy Rodziców aby wspomagali i monitorowali swoje dzieci w odpowiedzialnym podejściu do obowiązków szkolnych.

Drodzy Uczniowie pozostańcie w domu i bądźcie ostrożni.

Życzymy zdrowia i optymizmu.

 

                                                                                  Dyrekcja i pracownicy ZS w Bolimowie

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii i związane z nim czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, zalecenia dotyczące minimalizowania kontaktów indywidualnych, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach proponuje skorzystanie uczniom, rodzicom i nauczycielom szkół i placówek z terenu powiatu skierniewickiego z pomocy specjalistów pracujących na co dzień z Państwa dziećmi drogą telefoniczną lub e-mailową.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach

Pilny komunikat!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Komunikat w tej sprawie znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej

w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu:

 • porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie przysyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • powiedz dziecku, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie wyjeżdżaj do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa
  i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię (czynna całodobowo) Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach tel.  46 8334600, 509425343

 

W minioną niedzielę, 1 marca 2020 r.,  odbył się kolejny już  Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – TROPEM WILCZYM, w którym wzięło udział 14 naszych uczniów.

Celem wydarzenia było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP, popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie.