ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

Zapytanie ofertowe

26 listopada 2019

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów  zaprasza do złożenia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020.

Szczegóły zamówienia przedstawiamy w załączonych dokumentach:

Udzielenie zamówienia:
informujemy, że w wyniku dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie na dostawy oleju opałowego lekkiego dla ZSP w Bolimowie na rok 2020 udzielone zostanie firmie: Koper Sp. j., Łowicz.