ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

W Joachimowie Mogiłach odbyła się uroczystość pochówku szczątków żołnierzy poległych na ziemi bolimowskiej w latach 1914-15  odnalezionych w efekcie projektu „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie”.

Cmentarz w joachimowskim lesie był miejscem ceremonii pochówku szczątków bezimiennych żołnierzy oraz ekumenicznej modlitwy  za poległych i ofiary wojen, szczególnie ofiary użycia broni chemicznej.

L.C.

fot. Adam Zamojski

 

fot. Adam Zamojski

 

Na zachodnim  brzegu  Rawki, na skraju Puszczy Bolimowskiej , na terenie  władanym przez  Wspólnotę Lasów Osady Bolimów w stulecie odzyskania Niepodległości przez Polskę  uroczyście otwarto Dąbrowę Niepodległości – Pomnika Historii w Postaci Żywego Pomnika Przyrody.

L.C.