ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Zebrania z rodzicami

25 grudnia 2017

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019*

 

12 września (środa)

 

Zebranie organizacyjne
 

24 października (środa)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
7 grudnia (piątek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
13 marca (środa) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

14 maja (wtorek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

 

* terminy zebrań mogą ulec zmianie