ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Zebrania z rodzicami

25 grudnia 2017

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021*

Zebranie organizacyjne
 

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

Zebranie zapoznające rodziców

z ocenami na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności)

 

Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

 

* terminy zebrań mogą ulec zmianie