ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Zebrania z rodzicami

25 grudnia 2017

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021*

 

16 września (środa)

 

 

Zebranie organizacyjne

Wybór Rady Rodziców, zapoznanie ze Statutem ZS w Bolimowie, zasadami oceniania

29 października (czwartek)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
22 grudnia (wtorek) – zebranie on-line Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności)

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nagannymi)

25 marca (czwartek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

20  maja (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nagannymi)

* terminy zebrań mogą ulec zmianie