ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

Technikum

25 grudnia 2017

Nauka w technikum to szansa na zdobycie zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy. 

Technik hotelarstwa

To kierunek dla Ciebie, jeśli swoją przyszłość wiążesz z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarza są:

 • hotele,
 • ośrodki wczasowo-wypoczynkowe,
 • firmy cateringowe,
 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy wczasowe,
 • współczesna baza ruchoma: żeglugowa, kolejowa, lotnicza.

W naszej szkole poznasz:

 • organizację pracy w hotelach, obsługę targów, bankietów, konferencji i innych imprez
 • tajniki obsługi gościa w zakładzie hotelarskim, w tym VIP-ów
 • metody obsługi klienta w zakładzie gastronomicznym
 • specjalistyczne programy wspomagające pracę w hotelu

W toku 5-letniej nauki nauczysz się:

 • posługiwać językiem obcym w zakresie słownictwa branżowego
 • obsługi nowoczesnego sprzętu
 • prowadzenia korespondencji fachowej

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 • język angielski
 • geografia

 

Technik logistyk

To kierunek dla Ciebie, jeśli przyszłość wiążesz z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Zadaniem technika logistyka jest między innymi wykorzystywanie informacji płynących  z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,  optymalizowanie kosztów dostawy towarów czy organizowanie transportu z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Logistycy są poszukiwani w:

 • handlu i usługach
 • spedycji krajowej i międzynarodowej
 • przemyśle
 • budownictwie
 • telekomunikacji i informatyce

W toku 5-letniej nauki nauczysz się:

 • planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw
 • organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych
 • przyjmowania i kompletowania zamówień
 • sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług
 • organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 • język angielski
 • geografia

Technik ekonomista 

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli chcesz w przyszłości brać udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli przedsiębiorstw. Szczegółowe cele pracy w zawodzie są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i specyfiką zakładu pracy.

Absolwent technikum ma możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwa państwowych i prywatnych, biurach rachunkowych, bankach i wszelkich instytucjach finansowych.

W toku 5-letniej nauki nauczysz się:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

źródła zdjęć:
Podróż zdjęcie utworzone przez pressfoto – pl.freepik.com
Background photo created by jcomp – www.freepik.com
Biznes zdjęcie utworzone przez jannoon028 – pl.freepik.com