ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

REKRUTACJA

Oferujemy przyszłym Uczniom szkołę  nowoczesną, przyjazną i otwartą na świat!

LICEUM

Od wielu lat realizujemy misję nauczania w klasach mundurowych o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim.

TECHNIKUM

Kształcimy również zawodowo, oferując starannie wyselekcjonowaną grupę kierunków technikum. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w sobotę, 22 kwietnia 2017 roku.

16 listopada 2017
PROGRAM:


Klasa wojskowa:
– składanie i rozkładanie karabinka AKMS
– rzut granatem ćwiczebnym
– pokaz poruszania się drużyny na polu walki
– strzelanie z pistoletu pneumatycznego

Klasa pożarnicza:
– pokaz sprzętu i wyposażenia strażaka
– uwalnianie osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach – pokaz
– gaszenie pożaru po wybuchu gazu – pokaz

Klasa policyjna:
-pokaz technik kryminalistycznych
– pokaz tresury psów policyjnych
– pokaz sprzętu policyjnego i umundurowania

Wydarzenia towarzyszące:
– pokaz samoobrony
– grill
– zwiedzanie szkoły i rozmowa z nauczycielami oraz uczniami