ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

O szkole  

We wrześniu 1992 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Gminy Bolimów utworzono Liceum Ekonomiczne w Bolimowie. Od 1992-09-01 do 1994-08-31 szkoła była filią ZSZ Nr 3 w Skierniewicach. Od 1 września 1994 roku jest samodzielną placówką oświatową. Pierwszym kierownikiem filii, a później dyrektorem szkoły była pani mgr Elżbieta Staszewska (w latach 1992-1998), następnie mgr inż. Mariusz Wiśniewski (1998-2004) oraz pani mgr Mirosława Zakrzewska-Wiosetek (2004-2011). Obecnie funkcję dyrektora pełni Dorota Dziekanowska.

Historia

Kadra  

We wrześniu 1992 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Gminy Bolimów utworzono Liceum Ekonomiczne w Bolimowie. Od 1992-09-01 do 1994-08-31 szkoła była filią ZSZ Nr 3 w Skierniewicach. Od 1 września 1994 roku jest samodzielną placówką oświatową. Pierwszym kierownikiem filii, a później dyrektorem szkoły była pani mgr Elżbieta Staszewska (w latach 1992-1998), następnie mgr inż. Mariusz Wiśniewski (1998-2004) oraz pani mgr Mirosława Zakrzewska-Wiosetek (2004-2011). Obecnie funkcję dyrektora pełni Dorota Dziekanowska.

więcej

Biblioteka

We wrześniu 1992 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Gminy Bolimów utworzono Liceum Ekonomiczne w Bolimowie. Od 1992-09-01 do 1994-08-31 szkoła była filią ZSZ Nr 3 w Skierniewicach. Od 1 września 1994 roku jest samodzielną placówką oświatową. Pierwszym kierownikiem filii, a później dyrektorem szkoły była pani mgr Elżbieta Staszewska (w latach 1992-1998), następnie mgr inż. Mariusz Wiśniewski (1998-2004) oraz pani mgr Mirosława Zakrzewska-Wiosetek (2004-2011). Obecnie funkcję dyrektora pełni Dorota Dziekanowska.

więcej

Strajk nauczycieli i pracowników szkoły

Informujemy, że w dniu 31 marca w ZSP w Bolimowie odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. W związku z powyższym w tym dniu nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uczniom, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły dyrektor zapewni opiekę.