ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

NAJWAŻNIEJSZY EGZAMIN

MATURA

Jak się do niej przygotować? Kiedy odbędą się egzaminy? 


Matura

Informujemy, że harmonogram egzaminów maturalnych (pisemnych i ustnych) znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

Informacje na temat egzaminu maturalnego znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi <klik>